Standard

Tranh tuyên truyền cổ động của Liên Xô và Đức quốc xã

plakat-0

Muốn thấy sự tuyên truyền của Liên Xô ( đàn anh CNXH) và Đức quốc xã ( Đàn anh của đế quốc phát xít) không gì bằng đặt các tranh cô động của hai nước sát bên nhau. Ta sẽ thấy giống nhau không chê vào đâu được

—–
Nguồn ảnh: Kitbu

About these ads