THÔNG BÁO SỐ I VIỆC ỦNG HỘ SÁCH CHO HỌC SINH XÃ BIỂN NGHÈO

Kính gửi : Anh chị em trí thức, văn nghệ sĩ cả nước

       index    QTXM -  Sau hơn 10 ngày Ngô Minh kêu gọi ủng hộ sách cho học sinh Trường PTCS Ngư Thủy Trung được công bố trên mạng trannhuong.com, nguyentrongtao.wordpress.com, quechoa.vn, ngoninhblog.wordpress.com, ngoninh.vnblogs.com; sau đó được điểm tin trên anhbasam.wordpress.com; Ngô Minh đã nhận được rất nhiều thông tin phản hồi, chia sẻ. Đến nay ( 25/1/2013), Ngô Minh và Trường đã nhận được sách và tiền mua sách ủng hộ các cháu quê biển Như Thủy Trung của 24 người. Xin thông báo danh sách các trí thức, văn nghệ sĩ cả nước đã ủng hộ ( theo thứ tự thời gian ):

       Nhà văn Tô Nhuận Vỹ, Huế : ủng hộ tiền 1.000.000 VNĐ

  1. Nhà thơ Ngô Minh, Huế  : Ủng hộ sách

  2. Nhà văn Nhất Lâm , Huế      : Ủng hộ sách

  3. Nhà văn Bảo Ninh, Hà Nội :  ủng hộ tiền:    511.000   VNĐ

  4. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Huế :   ủng hộ sách

  5. GĐ Đinh Phú Hòa, Nhà in chuyên dùng , TTH, : Ủng hộ sách

  6. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê, Huế        : ủng hộ sách

  7. Nhà văn Hồng Nhu, Huế            :  Ủng hộ sách

  8. Nhà văn Hà Khánh Linh , Huế : Ủng hộ sách

10. Nhà thơ Phạn Tấn Hầu, Huế     : Ủng hộ sách

11. Nhà văn Nhụy Nguyên, Huế :  Ủng hộ sách

12. Nhà thơ Mai Văn Hoan, Huế  : Ủng hộ sách

13. Nhà văn Hoàng Vũ Thuật, Quảng Bình : ủng hộ sách

14. Nhà thơ Lê Đình Ty ,    Quảng Bình : Ủng hộ sách

15. Nhà văn Dương Phước Thu, Huế, ủng hộ sách

16. Anh Trần Đức Huy, Sài Gòn,  ủng hộ sách

17. Anh Võ Thành Khâm, Sài Gòn : Ủng hộ 2.000.000 VNĐ

18. Một người không xưng tên, Sài Gòn : Ủng hộ sách

19. Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, Huế :  ủng hộ sách

20. Nhà báo Thanh Tùng, báo Tiền Phong : Ủng hộ sách

21. Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc,TC Sông Hương : Ủng hộ sách

22. Anh Nguyễn Văn Hóa, cựu GĐ in Chuyên dùng: Ủng hộ sách

23. Nhà văn Nguyễn Thế Tường, Quảng Bình : Ủng hộ sách

24. Nhà thơ Thái Hải, Quảng Bình : Ủng hộ sách

25. Nhà văn Hoàng Thái Sơn, Quảng Bình : Ủng hộ sách

26. Nhà văn Hữu Phương, Quảng Bình : Ủng hộ sách

27. Nhà thơ Văn Lợi, Quảng Bình : Ủng hộ sách

28. Cô NTTN  , Hà Nội :                               Ủng hộ sách

29. Vợ nhà thơ quá cô Hải Kỳ, Quảng Bình : Ủng hộ sách

30. Nhà văn Văn Tăng, Quảng Bình  : Ủng hộ sách

31. Nhà thơ Trịnh Xuân Bái, Quảng Bình : Ủng hộ sách

32. Nhà thơ Nguyễn Hồng Sơn, Quảng Bình : Ủng hộ sách

33. Nhà thơ Kim Phượng, Quảng Bình : Ủng hộ sách

   Số tiền các văn nghệ sĩ, trí thức ủng hộ ( 3.500.000 Đ) chúng tôi đã mua sách ủng hộ trường. Tổng số sách ủng hộ Trường PTCS Ngư Thủy Trung đọt đầu đến 25/1/2013 hơn 800 cuốn, chưa kể hàng trăm tập tạp chí có giá trị. Nếu tính theo giá sách trên thị trường hiện tại thì đây là một tài sản không nhỏ. Nhưng quý nhất là cái tình và kiến thức. Sách ủng hộ gồm các lại : sách văn học, giáo dục, sách thiếu nhi, lịch sử, văn hóa, cảnh quan đất nước, có cả sách về Hoàng Sa- Trường Sa.v.v.. Chúng tôi đã chở sách từ Huế ra xã Ngư Thủy Trung ( 135 km) giao cho  thấy giáo Lê Văn Minh, hiệu trưởng trường PTCS Ngư Thủy Trung vào ngày 26/1/2013. Vô cùng cám ơn tấm lòng của những người ủng hộ.

  Cuộc vận động ủng sộ sách cho  học sinh vùng biển nghèo Ngư Thủy Trung vẫn tiếp tục. Kính thông báo để các trí thức, văn nghệ sĩ và bạn đọc  cả nước biết và chia sẻ. Kính mong các trí thức , văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục mở lòng ủng hộ các em học sinh vùng biển nghèo, cho các em có sách đọc như tất cả học sinh vùng quê khác .

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu