Tài sản vô giá của bà Phóng?

10-cau-hoi12Đang bực mình về việc báo PetroTimes sửa cái tựa đề vụ giặc Tàu cắt cáp tàu Bình Minh 02, chữ cắt cáp’ bị thay bằng gây đứt cáp , biến sự cố ý thành sự vô tình như ABS nói, nhằm làm giảm tội trạng cho ông bạn 4 tốt, thì đọc báo nghe bà Tòng Thị Phóng tiếp ông Lý Kiến Quốc đã ca ngợi “quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Việt Nam là tài sản quý báu chung” nghe thật ngứa gan sôi máu, phải viết mấy dòng mới yên tâm làm việc khác được.

Chả biết bà Phóng nói  hữu nghị  Trung Quốc – Việt Nam là hữu nghị nào? Nếu đó là sự hữu hảo nghìn đời của dân hai nước, qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử vẫn hữu hảo, thì đó là tình lân bang, tình hàng xóm, tình người với nhau. Cái tình ấy quí thật nhưng nó là lẽ đương nhiên nếu như muốn chung sống hòa bình, không việc gì phải bàn.

pt

Báo giấy bên trái, báo mạng bên phải

Nhưng mình đồ rằng bà Phóng không nói đến cái tình ấy- vì nó là lẽ đương nhiên,  chắc bà muốn nhắc đến tình anh em XHCN Việt- Trung. Nếu đúng vậy thì bà Phóng đã nhầm. Bà Phóng chắc đã đọc Sách trắng: Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua (Nhà xuất bản Sự Thật, 1979) ( tại đây) .  Đọc rồi tại sao bà không biết cái tài sản vô giá ấy đã bị Trung cộng ngồi xổm lên từ lâu rồi, ngày càng chà đạp lên nó, đỉnh cao là việc cướp trắng Hoàng Sa năm 1974 và cuộc xâm lược trắng trợn và bỉ ổi năm 1979?

Có thể vì bà Phóng tin tưởng sâu sắc vào 16 chữ  vàng nên bà vẫn hy vọng cái tài sản vô giá ấy vẫn còn, dù thế nào nó vẫn còn đủ dùng chí ít ở đời bà và đồng chí của bà.

Ok không sao. Vậy thì bà dùng cái tài sản vô giá ấy để làm gì? Để đòi lại Hoàng Sa à? Hay là để mặc cả với mấy ông Trung cộng xóa bỏ cái lưỡi bò ngaọ ngược trên Biển Đông? Không, hoàn toàn không.  Bà thừa biết khi bà cất cao lời ca ngợi về tài sản vô giá ấy thì ở Biển Đông  tàu giặc đang cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam, lời ngợi ca của bà chẳng làm Trung cộng mảy may rung động. Dù chỉ số IQ của bà nhỏ đến mấy bà cũng không ảo tưởng đến vậy. Bà và đồng chí của bà không ảo tưởng có thể dùng tài sản vô giá ấy để bảo vệ Tổ quốc.

Hay là cái tài sản vô giá ấy là của riêng bà và đồng chí của bà? Cũng có thể lắm. Tài sản vô giá ấy không thể dùng  để cứu quốc nhưng  dùng cho lợi ích nhóm- lợi ích của một bộ phận không nhỏ, thì rất tốt. Cái này thì ai ai cũng biết, không lẽ bà không biết?

Bây giờ thì hiểu rồi, chẳng phải riêng mình hiểu mà ai ai cũng hiểu, tại sao báo PetroTimes phải gỡ bỏ hai chữ ” cắt cáp” để thay bằng  ba chữ ” gây đứt cáp” nhằm gỡ tội cho ông bạn vàng 4 tốt.

Hảo lơ! Hảo lơ!

NQL