Nhân văn nhân veo

121022075846_sang_dung_trong_304x171_elvis_nocreditTính im mồm cho nó lành nhưng nghe cụ Tổng nói ngứa mồm quá.

Cụ Tổng nói: “Tôi nhiều lần nói rằng nghị quyết 4 trước hết là cảnh tỉnh, thức tỉnh lại những người lâu nay quên đi rồi, không thấy nguy cơ này, không thấy tại sao Liên Xô sụp đổ”…

Cụ Tổng lại nói: ““Thứ hai là cảnh báo nguy cơ đó. Thứ ba là răn đe. Thứ tư là ngăn chặn. Vừa rồi đã răn đe chưa? Khối anh sợ chứ,” … “ Đến cuối cùng anh không sửa mới là kỷ luật, xử lý.”

Cụ Tổng  giải thích việc phê và tự phê mà không kỷ luật sẽ có tác dụng ‘bền vững, sâu xa hơn’ vì mỗi cán bộ đã ‘tự nghiền ngẫm, tự giác sửa mình’.

Cụ Tổng lại giải thích đây là tư tưởng ‘tất cả cùng tiến lên’ và cụ ca ngợi hành động này là ‘cái tính Việt, tư tưởng nhân văn và tư tưởng Hồ Chí Minh’.

Chết cười.

Hi hi thế thì bày ra cuộc chính đốn Đảng để làm gì? 90 triệu dân và 3 triệu đảng viên đều hiểu chỉnh đốn Đảng là để diệt sâu, loại bỏ sâu của cái bộ phận không nhỏ.  Đã là sâu thì phải loại bỏ, cảnh giác răn đe sâu để làm gì, ô kìa?

Cụ nói răn đe làm cho khối anh sợ là cụ tự sướng thôi, nhìn cái ảnh trên xem ai cười ai khóc? Cụ Tổng ơi, đã là là sâu chẳng bao giờ sợ món răn đe của cụ đâu, biết sợ nó chẳng biến thành sâu rồi. Nghe cụ nói thế tập đoàn sâu nó lại cười cho vào mũi. 

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh giật tít rất hay ÔNG TỔNG BÍ THƯ RẤT NHÂN BẢN VỚI NHỮNG KẺ THAM NHŨNG ( tại đây). Hu hu cái tít đắng cay cái tít bi hài.

Nói thật cụ Tổng nhé, thua thì nói mẹ đi cho xong, nhân văn với chả nhân veo.

NQL

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu