Bắt sâu tận gốc

Sâu ở đây không chỉ là bọn tham nhũng, bọn đấy tất nhiên là sâu rồi khỏi phải nói. Sâu tham nhũng tất nhiên ai cũng ghét, tất nhiên ai cũng muốn loại bỏ chúng.

Những ai yếu về năng lực, kém về phẩm chất mà vẫn tồn tại lâu dài trong bộ máy công quyền cũng gọi là sâu. Nếu anh không tham nhũng nhưng anh im lặng trước tham nhũng, nhắm mắt làm ngơ hoặc bao che cho tham nhũng thì anh cũng là đồng bọn của tham nhũng, chính anh là sâu đấy, gọi là sâu ăn hại.

 Sâu ăn hại có rất nhiều loại, nhiều nhất là những kẻ bất tài, vô thưởng vô phạt, leo cao chui sâu vào bộ máy công quyền không phải nhờ năng lực, nói thẳng là nhờ tiền, nhờ quan hệ, nhờ vào dòng họ người thân, và nhờ cả những ràng buộc trong cái gọi là lợi ích nhóm. Tại diễn đàn Quốc hội kì này, đại biểu Nguyễn Bá Thanh  đã chỉ loại cán bộ “chả ưu điểm, khuyết điểm gì cả, nếu cứ ì ạch như thế mà vẫn tồn tại cả nhiệm kỳ thì chết thiên hạ.” Chính là ông Nguyễn Bá Thanh đang nói đến loại sâu này.

Loại sâu này có vẻ như vô hại nhưng thực sự có hại, bởi vì chính nó làm ngưng trệ, đình đốn sự nghiệp kiến quốc nước nhà, trực tiếp cản trở công cuộc chống tham nhũng của Đảng. Bằng vào thói quan liêu, sự vô trách nhiêm, chính loại sâu ăn hại đã tạo ra khe hở cho sâu tham nhũng đục khoét, trỏ lối cho sâu tham nhũng ẩn nấp và mở đường cho sâu tham nhũng tháo chạy. Cho thấy tội của sâu ăn hại là rất trầm trọng.

Để loại bỏ loại sâu ăn hại này có nhiều cách mà dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn  là một cách hữu hiệu. Đại biểu Bùi Thị An đã nói: “Việc bỏ phiếu tín nhiệm là rất quan trọng và cấp thiết vào thời điểm hiện nay, vừa có tác dụng răn đe, giám sát và góp phần thanh lọc những “con sâu” trong bộ máy.

Nhưng thanh lọc sâu qua bỏ phiếu tín nhiệm xét cho cùng chỉ là cách hớt ngọn. Phải triệt tận góc, không để cho loại sâu này chui vào hoặc tiếp tục chui vào bộ máy công quyền, mới là điều căn bản. Muốn vậy phải bạch hóa thông tin tất cả những ai được Đảng cử dân bầu cho dân được tường tận họ đã làm gì, làm như thế nào, thái độ của họ trước mọi vấn đề của đất nước và chính kiến của họ trước những lựa chọn trong các đề án, dự thảo, dự án liên quan đến quốc kế dân sinh và sự tồn vong của đất nước.

Liên quan đến bỏ phiếu tín nhiệm của QH, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đã nói rất đúng rằng: “khi bỏ phiếu tín nhiệm nên công khai số phiếu để cử tri biết, qua đó cử tri đánh giá đại biểu đã thực hiện sự ủy quyền của mình như thế nào.”. Hoan hô bà Nguyễn Thị Kim Thúy, bà đã nói đúng ý dân. Hãy để cho dân kiểm soát được đại biểu của mình, đó là cách đúng đắn nhất để loại bỏ sâu từ góc.

 Sở dĩ sâu ngang nhiên leo cao chui sâu trong bộ công quyền, Đảng và Nhà nước bắt không xuể, chỉ vì khẩu hiệu “Dân biết dân bàn dân kiểm tra” không được tôn trọng, nó luôn bay phấp phới trước mũi dân nhưng chưa lúc nào thành hiện thực. Buồn thay.

Nguyễn Quang Lập

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Báo