Lặng lẽ một góc nhìn

Vũ Xuân Tửu

 - Có thể coi Blog Trương Duy Nhất- Một góc nhìn khác là một thày thuốc, còn những hiện tượng tiêu cực mà blog nêu lên là mầm bệnh, vi trùng. Thế mà blog ấy bị đưa vào tầm ngắm, luôn bị chặn phá, còn các nhóm lợi ích gây họa cho dân thì lại được bao che. Hóa ra, người ta lại hãm hại thày thuốc và dung dưỡng mầm bệnh, vi trùng. Như vậy, há chẳng ngược đời lắm ru? Ai đặt ra một tầm ngắm khác với chuẩn chung nhân loại?

- Thế kỷ thứ 3, bên xứ Tàu, Tào Tháo bị bệnh đau đầu. Thày thuốc Hoa Đà định mổ đầu để chữa trị. Nhưng Tào Tháo đa nghi và sợ chết, bèn cho tra khảo, giam hãm Hoa Đà. Kết cục, Tào Tháo băng hà. Chuyện xưa, há chẳng đáng soi lắm sao? Thử hỏi, ai duy ý chí, đến nỗi không đồng hành cùng khoa học xã hội và nhân văn chuẩn mực, không tôn trọng thế giới khách quan? Sự ngụy biện gây nên bao nghịch cảnh?

- Thế kỷ 21, ở xứ ta có thơ than rằng:

Mầm bệnh được dung dưỡng

Thày thuốc phận điêu linh

Hỏi trời, trời có thấu?

Trời ngoảnh đầu thất kinh.

Hỏi ông Trương Duy Nhất

Ông ngửa cổ cười ngất

Lặng lẽ một góc nhìn

Ai thích thì tìm xem.

 Tuyên Quang, 14/10/2012

VXT

Tác giả gửi cho Quê choa

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu