Bọ Lập tạm nghỉ chơi blog

Từ nay đến tết tui dính phải một dự án nho nhỏ về phim lịch sử  sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa tự nhiên thấy chán ngấy mọi sự không còn hào hứng bờ lóc bờ leo nữa. Vậy tui tạm thời nghỉ chơi một thời gian. Chừng nào rảnh rỗi và có hào hừng sẽ chơi lại. Khi chơi lại blog tui sẽ có cuộc chơi khác, có lẽ phải dứt khoát biến Quê choa thuần bọ thuần văn cho nó lành. Vậy kính báo. Chúc bà con ấm no hạnh phúc!

Chép tặng bà con bài thơ của Nguyễn Minh Khiêm:

NGUYỄN TRÃI- Trên bàn cờ thế

Thông sao hiểu được nỗi người
Trúc sao hiểu được nỗi đời thẳm sâu
Đá sao hiểu được lòng đau
Suối sao hiểu được sóng trào trong mơ!?
Côn Sơn mình một cuộc cờ
Mình một thế trận bao giờ giải xong?
Ức Trai ơi, tình một phong*
Muôn sau có mở nổi không hỡi Người?
Bốn phương giặc dã tan rồi
Cần chi tuyệt bút viết lời hùng thư?
Người về núi lánh nạn ư?
Bao nhiêu lưới độc giăng từ Hoàng Cung!
Hoa văn chạm dưới bệ rồng
Đều là lá ngón, đều cung nỏ bày!
Dù người cưỡi hạc vào mây
Làm sao thoát được lưới vây trập trùng!
Triều đình một nửa gian hùng
Một nửa bất chính, nửa ngông bạo quyền.
Nhiễu điều thành Lệ Chi Viên
Cỗ xe tâm phúc thành miền xe tang!
Tấu trình toàn giọng hoạn quan
Cầm cân luật pháp thì toàn lâu la!
Dạn dày trận mạc xông pha
Không hề biết lối vượt qua gian thần!
Dù tru di đến mấy lần
Sao Khuê vẫn sáng trong ngần muôn sau!
Câu thơ rũ hận thù sâu
Ung dung vào chốn thanh cao vĩnh hằng.
Hình như trong phấn thông vàng
Trên bàn cờ thế Người đang trở về.
1.10.2012

• Ý thơ của Nguyễn Trãi ( Trong Bài thơ cây chuối, Nguyễn trãi viết : « Tình thư một bức phong còn kín »

Rút từ blog NTT Chùm thơ Lục bát về 3 nhà thơ lớn

About these ads