Năm chiếc ghế trong Hội nghị Trung ương 6

Hiệu Minh

Không hiểu sao cái ảnh trên đây được đăng đi đăng lại ở khắp các báo, blog, kể cả báo chí quốc tế.

 Bạn đọc có thấy gì không? Đó là hàng ghế Chủ tịch đoàn bao gồm 5 cái bỏ trống dù dưới hội trường đã kín chỗ.

 Lúc này, bà con đoán già đoán non, kết quả Hội nghị Trung ương 6 là gì nhỉ. Vẫn là 5 cái ghế nhưng liệu có cái tên nào được thay đổi?

 Nếu có sự thay đổi nào đó thì đó là tín hiệu tốt lành vì thực sự Đảng CS đang muốn lấy lại niềm tin trong nhân dân.

 Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng quá thất vọng. Hơn hai tháng qua, chính trường Việt Nam sôi động với bao nhiêu thông tin lọt ra bên ngoài, cũng đủ cho thấy, những người làm sai cũng phải chùn tay. Mọi thứ đều có ngưỡng của nó.

 Không hiểu sao, tôi luôn hy vọng như tôi viết nhiều lần trong blog: đất nước mình rồi sẽ tốt hơn thôi.

P/S: Bọ Lập cũng hy vọng như bác Hiệu Minh nhưng giá như đừng có cả 5 chiếc ghế thì tốt hơn nhiều

Theo blog HM

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu