TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VIỆT NAM, CHUYỆN BÌNH THƯỜNG THÔI!

Nguyễn Văn Thiện

Không còn đe dọa suông bằng mồm nữa, thực tế thì Trung Quốc đã xua đội tàu chiến hàng vạn chiếc tràn xuống biển Đông tiến hành xâm lược Việt Nam. Là người Việt, nhìn thấy tổ quốc bị xâm lăng, không ai là không điên tiết. Nhưng, bình tĩnh hơn một chút thì thấy rằng, Trung Quốc xâm lược Việt Nam cũng chỉ là một chuyện bình thường, bình thường đến nỗi nếu sự việc không xảy ra như hôm nay thì mới là chuyện lạ!

          Nhìn từ trong lịch sử, có thời nào mà nước ta không bị Trung Hoa xâm lược? Không lý do này thì lý do khác, không đường bộ thì đường thủy, không buổi sáng thì buổi chiều, hễ khi nào có điều kiện là chúng kéo quân sang. Hầu như triều đại nào trong lịch sử đất nước này cũng ít nhất một lần phải nói chuyện với nước Tàu bằng binh đao. Vì thế, hôm nay, Trung Quốc xâm lược nước ta thì cũng chỉ là một trong một chuỗi hành động quen thuộc của chúng mà thôi, có gì là lạ?
          Từ một góc nhìn khác, thông thường, Trung Hoa cất quân chinh phạt Đại Việt khi có một trong hai điều kiện sau đây: Thứ nhất, khi đất nước chúng cực thịnh, hoặc thứ hai, khi đất nước ta ở vào thế suy vi. Khi Hốt Tất Liệt kéo quân sang nước ta thì vào lúc đó, đế quốc Nguyên Mông đang vào hồi cực thịnh, có thể làm cỏ cả châu Á lẫn châu Âu nên dù biết nhà Trần đương mạnh, vua tôi một lòng, chúng vẫn ngạo mạn tràn xuống. Còn thông thường thì chúng phải đợi nước Nam bất hòa, lục đục, thối nát, khi đấy sẽ dấy binh, và bọn giá áo túi cơm ác với dân nhưng hèn với giặc lúc ấy sẽ quỳ mọp gối mà rước chúng vào nhà.
Theo lẽ thông thường ấy, thì hôm nay, Trung Quốc quyết tâm lấy cho bằng được biển Đông, lấy cho kỳ được Trường Sa trong tay Việt Nam cũng là việc bình thường. Trung Quốc đã vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm về nhiều mặt. Còn nước Việt mình thì sau một thời gian dài chiến tranh tàn phá, bây giờ lại đến lượt bọn sâu mọt bòn rút, tham nhũng, phá hoại. Nhân dân rên xiết bởi những ăn chia mờ ám, những lợi ích nhóm, phe cánh lũng đoạn. Một thời đại mà con người lấy sự dối trá, tàn độc để đối đãi với nhau. Từ những kẻ quyền cao chức trọng đến một đứa trẻ còn nói ngọng đều có thể nói dối một cách thản nhiên như một bản năng để tồn tại.
Đã quan sát thấy mục tiêu mất hết sức đề kháng, và, như một lẽ thường tình, Trung Quốc đã kéo quân sang, và bọn giá áo túi cơm sẽ …
Bình thường thôi, có gì đâu mà lạ!
Theo blog NVT
About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu