dấu mộc trên số phận của mỗi chúng ta

Thận Nhiên

Hình này mượn trên facebook của Bọ Lập

anh muốn nói với em

Hoàng Sa là của Việt Nam

trên bản đồ có đóng mộc hẳn hoi

Trường Sa là của Việt Nam, cũng có đóng mộc hẳn hoi

Bản Giốc là của Việt Nam, có đóng mộc hẳn hoi

Gạc Ma là của Việt Nam, có đóng mộc hẳn hoi

Việt Nam là của Việt Nam

tổ tiên mình đã đóng mộc hẳn hoi, mộc bằng máu

vậy mà, đéo mẹ chúng nó!

 

thượng đế có buộc tình yêu con người bằng giấy tờ đâu

yêu đất nước có cần thủ tục hành chánh đâu

có cần đóng mộc hay không đóng mộc

của những người yêu hay không yêu hoà bình thế giới

tình yêu không trên loa phường, trên ti-vi

hay trên thông tấn xã

nhưng làm sao, làm sao ngủ yên, hả em?

 

nhưng làm sao ngủ yên

thôi, thức dậy

kẻo bọn chó âm mưu

khi rạng ngày nện lên số phận con cái mình dấu mộc

made in China

 

cho lần Bắc thuộc mới

Sg, 31/07/2012

Tác giả gửi cho Quê choa

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu