Tuyên Ngôn Của Một Người Làm Thơ Cựu Chiến Binh

Bùi Chí Vinh

Quý vị muốn làm gì thì làm

Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ

Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa

Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ

 

Quý vị cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử

Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ

Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tôi sợi tóc

Là tôi đập nát đầu chứ không đập bằng thơ

 

Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ

Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút

Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù

Là tôi đào mã ba đời quý vị lên trét cứt

 

Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc

Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn

Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác

Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen !

 

Quý vị cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm

Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ

Quý vị cứ thăng thiên cùng giá điện giá xăng

Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ

 

Quý vị phải như vậy mới là quý vị

Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần

Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ

 Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân !

 Tháng 8-2012

Theo VH&NT

chén rượu một thời nay đổ xuống…

Đỗ Trung Quân

Vậy là chúng ta phân đôi chiến tuyến

 Tao thấy gáy mày đang ló đôi sam

 Tao học sử để học người yêu nước

 Để nhớ đời Trần Ích Tắc – Việt gian

 

 

 Để nhớ đời ngạo nghễ Nguyễn Phi Khanh

 Chân cùm xích ngẩng đầu qua quan ải

 Và cúi đầu trước nợ nước- thù nhà

 Ngày Đại cáo bình ngô – Nguyễn Trãi

 

 

 Vậy nhé! chúng ta chia đôi chiến tuyến

 Đứa nào Chiêu Thống đứng sang bên

 Gặp trên mặt đường không chào nữa nhé

 Mày cứ tự nhiên gầm gừ

 Tao nắm đấm

 Cứ

 Vung lên…

Theo blog FB của Đỗ Trung Quân

 

 

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu