Bích chương cho biểu tình chồng đường lưỡi bò

China1Sau đây là những bích chương ông Dương Danh Huy thiết kế cho cuộc biểu tình tại Paris năm 2011 về sự kiện cắt cáp Bình Minh 2 và Viking II năm đó.

 Ông Dương Danh Huy nói:

 Tôi không nói gì về câu hỏi “Có nên biểu tình trong nước hay không?”, nhưng tôi cho rằng nếu biểu tình, dù là trong nước hay ở nước ngoài, thì những thiết kế bích chương này có thể góp phần cho việc đa phương hóa và quốc tế hóa các vấn đề Biển Đông.

 Theo BVN

Ảnh do ông Dương Danh Huy gửi.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image017

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 06:59
Nhãn: biển Đông
About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu